Breaking News

Kuddby Power’s main task is to convert sunlight into energy!

The suncellspark consists of 1232 suncells and it’s the first one in Östergötland, with 1200 suncells on a surface of 2000 sqaure kilometers. The energy production is 329,000 kWh per year, which is energy for 27 houses and reduced emissions of carbon dioxide with 160 tons a year. The yearly production is about 330000 kWh that lasts to 20 villas if the consume in average is 15000 kWh a year. The main energy is made in the summer when the sun is shining at its brightest. Besides that the park converts electricity, it reduces carbon dioxide emissions by about 30 tons

Solcellsparken består av 1232 solceller och det är den första i Östergötland, med 1200 sunceller på en yta av 2000 kvadrat kilometer. Energiproduktionen är 329,000 kWh per år, vilket är energi för 27 hus och minskar utsläpp av koldioxid med 160 ton per år. Den årliga produktionen är cirka 330000 kWh som varar till 20 villor om den genomsnittliga konsumera i är 15000 kWh per år. Den huvudsakliga energi sker på sommaren när solen skiner på dess ljusast. Förutom att parken omvandlar elektricitet, det minskar utsläppen av koldioxid med cirka 30 ton.

Contact: Kuddby Power, Gisselö Gård, 610 33 Vikbolandet Mail mikael@saksi.se Telefon 070-374 74 59

 

About admin3