Breaking News

Welcome to an old electrical firm that’s thinking new!

This company offers the latest in electrical engineering and automation. The company listens carefully to customer requirements of both solutions, implementation and costs. Everything to make the most of the mission. NEAB has extensive experience in project planning and in the areas of power, lighting, KNX and weak stream. 
Voltage optimization is a well established and proven technology that matches the power supply with the needs of your electrical equipment.
Today, electricity is supplied at 230 volts (minimum of Sweden), but the electricity is most effective when the voltage is 215 volts. Reduce your electricity consumption and your bills!

Detta företag erbjuder det senaste inom elektroteknik och automatisering. Företaget lyssnar noga till kundernas krav både när det gäller lösningar, genomförande och kostnader. Allt för att göra det mesta av uppdraget. NEAB har lång erfarenhet av projektering och inom kraft, belysning, KNX och svag ström. Spänningsoptimering är en väletablerad och beprövad teknik som passar strömförsörjningen med behoven för din elektrisk utrustning. Idag ligger elen på 230 volt (minimum i Sverige), men el är mest effektiv när spänningen är 215 volt. Minska din elförbrukningen och dina räkningar!

Read more about this on their

Read more about this on their

About admin3